8/28/09

Koleksi SMS Lebaran Idul Fitri Ku Bahasa Sunda


Boboran Shiam,Idul Fitri

Bilih aya dulur boh wargi nu meryogikeun Short Message Service atanapi SMS Boboran Shiam dina Bahasa Sunda , sim kuring seja posting Koleksi SMS Lebaran Idul Fitri Ku Bahasa Sunda , pikeun tali paranti anu dikumpulkeun tina koleksi pribadi kintunan para wargi ka HP jisim abdi ditambih copy paste ti blog para wargi.

Kanu peryogi mangga di copy , sareng bilih bade nyobi nambihan koleksi , mangga diantos pisan pedar bae di kolom komentar ulah disimpen dina ati , langkung sae di bagi-bagi. Teu hilap Weninggalih nu dipamrih, jembar panalar nu diteda, kana laku nu teu luyu, kana lampah anu salah .. bilih basa dina blog para wargi ka copy paste tanpa widi.

Buat sobat yang mau nambahin SMS dalam bahasa apa saja silahkan masukan pada kolom komentar , mari kita sharing dan merasakan indahnya berbagi , bila sobat memerlukan Kumpulan SMS Ramadhan dan Ucapan Selamat hari raya idul Fitri dalam Bahasa Indonesia dan Inggris ada disini .

Mangga nyanggakeun Koleksi SMS Lebaran Idul Fitri Dalam Bahasa Sunda mugi katampi.

 1. Niti wanci nu mustari , ninggang mangsa nusampurna , dina Idul Fitri anu ieu.. hayu urang sami-sami ngabersihkeun rereged ati.. tina khilaf sinareng dosa.. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum.
 2. Bilih aya tutur saur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran shiam neda sih hapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng bathin.
 3. Sadaya jalmi tiasa ngiring lebaran....... tapi teu sadaya jalmi tiasa ngiring Idul Fitri.... mugi urang kalebet jalmi nu tiasa ngiring Idul Fitri..... wilujeng boboran shiam 1430 H. Hapunten samudaya kalepatan.
 4. Laligarna tarate dina talaga hate. nyambuangna seungit malati nu ligar dina taman ati janten ciciren lubarna kalepatan antawis urang. Wilujeng boboran shiam 1430 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum.
 5. Batin nu usik nyaliksik diri, bilih kasabit kaciwit ati, karumpak ungkara basa, kadudut kalindu qalbu,mugia rido galih jembar pangampura tina samudayaning kalepatan. wilujeng boboran shiam 1430 H. Hapunten samudaya kalepatan.
 6. Ngahaturakeun wilujeng boboram shiam 1 syawal 1430 H, bilih kantos nyungkelit dina ati, tugenah dina manah, kasiku catur, katajong omong ku pribados, mugi ridho ngahpunten samudaya kalepatan.
 7. Bilih aya langkung saur bahe carek , Kaciwit kulit kabawa daging, Tunggul dirurut catang dirumpak, Nyungkelit ati teugeunah manah, Mudut pangampura , Wilujeung boboran shiam 1430 H
 8. Wening galih nu dipamrih , Jembar manah nu dipilampah , Wilujeng boboran shiam 1428H,
  kalayan neda pangapunten tina samudayaning kalepatan
 9. Sugrining runtah kalepatan dina manah , nyeuri peurihna ati sanubari , mugia lubar ku silaturahmi,
  Wilujeng boboran shiam 1430 H . Taqobalallahu minaa waminkum
 10. Sanajan raga paanggang, teu bisa amprok dampal panangan ,
  Ngan saukur bisa ngirim surat, chating jeung SMSsan
  Kalayan dibarengan ku kaikhlasan, neda dihapunten samudaya kalepatan
  Wilujeng Boboran Syiam 1430 H
 11. Kedaling rasa nu pinuh ku bangbaluh hate, urang lubarkeun, ngawengku pinuh ku nyuuh,
  meungpeung wanci can mustari., Neda dihapunten kana samudaya kalepatan,
  bilih kantos nyungkelit dina ati, kasiku catur, katajong omong dina cariosan anu matak ngarahetkeun kana manah, kumargi urang mah teu tiasa lumpat tina kalepatan sareng kakhilafan. Sim kuring ngahaturkeun Taqabalallahu Minna Wa Minkum, Wilujeung Boboran Shiam 1430 H
 12. Weninggalih nu dipamrih, jembar panalar nu diteda, kana laku nu teu luyu, kana lampah nu sulaya.. Wilujeng boboran shiam 1430 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum
 13. Wening galih nu dipamrih jembar manah nu diseja mugi agung cukup lumur neda kana samudaya kalepatan lahir tumakaning batin, wilujeng boboran siam
 14. Mugi cukup lumur jembar pangampura bilih aya bobo sapanon carang sapakan neda dihapunten samudaya  kalepatan. wilujeng boboran siam
 15. Bersih galih nu diperedih, leah mana nu diseja, dina ieu fitri kiwari, wanci nu mustari susuci diri nyanggakeun hapunten nukasuhun
 16. Nyucruk laku sunah Rasul, mapay lacak agama islam, gema takbir nu agung dipungkas kutali
  silaturahim neda pangampura kasadayana wilujeng boboran shiam 1430 H
 17. Jatidiri anu suci rasa jiwa nu tanpa noda , mugia sing ngajadi disarengan ku iman taqwa, nuantukna nunda kanyaah, nyimpen kadeudeuh, silih hampura kapapada jalma, panuhun sihapunten sadaya . Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum
 18. Kaluluputan kalelepatan simkuring saparakanca, wilujeng boboran siam nyuciken diri ka Illahi, hampura diri ka gusti nu maha suci, mugia dina ieu fitri, sungkem diri ngajadikeun jalmi nu fitri, wilujeng boboran Boboran Shiam 1430 H.
 19. Nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, nyucikeun panyakit ati, balik diri kanu suci hapunten samudaya kalepatan lahir sinareng batin. wilujeng boboran siam.
 20. Tina weningna ati nu surti, tina mumunggang rasa nu ageung rumasa, bilih aya tutur saur nu teu kaukur, aya lampah nu teu merenah, tur lisan nu ngaraheutkeun manah, neda pangapunten lahir tumekaning batin, mugi luntur qolbu jembar pangampura. Wilujeng boboran siam 1430 H. Taqobalallohu mina waminkum siamana wasiamakum, minal ‘aidin walfaizin.
 21. Mipit amit seja nurih kapeurih ati, malah mandar lubar akar-akar angkara na satungkebing rasa. Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah. taqoballhu minnawmnkum,taqobalahuyakarim.
 22. Bilih aya luhur saur bahé carék, tutur nu teu kaukur, laku-lampah nu teu merenah dugi ka ngaraheutkeun manah, di bulan nu pinuh barokah ieu hayu urang silih lubarkeun silih hapunten lahir batin, hayu urang mapag 1 Syawal 1429 H ku kabungahan tur kaikhlasan.
 23. Harta paling berharga adalah sabar, teman paling setia adalah amal, ibadah paling indah adalah ikhlas, harga diri paling tinggi adalah iman, dan pekerjaan paling berat adalah memaafkan. maaf untuk lisan yang tak terjaga, hati yang yang berprasangka, janji yang terabaikan dan sikap yang pernah menyakitkan. Taqobalallohu minna waminkum syimana wa shiyamakum. Minal aidzin wal faidzin.
 24. Ti Lahir dugi ka Bathin.. Pamundut nu kapihatur , ligar manah ku kaikhlasan , tiasa ngalubarkeun, tina sanes kanten samudaya kalepatan, inggis catur teu kaukur , lampah lali nincak salah , neda sihapuntenna. Wilujeng boboran shiam 1429 H
 25. Wilujeng boboran siam 1429. Minal aidin wal faizin. Mugi barokah Ramadhan nuyun lakuning lampah urang dina enggoning nyorang sawelas sasih anu bakal karandapan.
 26. Taya basa nu bisa direka, taya saur nu bisa jadi pangjajap catur, lintang ti kedalna ucapan “wilujeng boboran shiam” neda dihapunten lahir tumekaning batin.
 27. Bilih kantos kasisit sebit kana ati, kapancah kaléngkah ucap, kajenggut kababuk catur, tawakufna nu kasuhun. Hapunten sadaya kalepatan.wilujeng boboran
 28. Ngeunteung na raga katineung, nyaliksik diri ngarampa dada bari reureuh milang dosa, breh bulan pangharepan geus lekasan poe fitri nembongan. Neda sihapunten
 29. Najan panangan teu amprok, basa teu nyapa, raray teu tepang. hate sanubari meredih kedah silih bebaskeun, diri silih sucikeunn, mudah2an urang sadayana janten jalmi nu taqwa.amin
 30. Mipit amit seja nurih kapeurih ati, malah mandar lubar akar-akar angkara na satungkebing rasa. Ngala menta galura pangampura tina sagala lalampahan tur rumpaka nu ngagelar raheut manah. taqoballhu minnawmnkum,taqobalahuyakarim

Sakali deui bilih aya nu bade nambihan Koleksi SMS Lebaran Idul Fitri Ku Bahasa Sunda.. mangga diantos.. cag ah


Link pustaka : Prayudi , mpang99 , Galuh Purba

 1. Thanks telah mampir, yo kita saling vote dan comment..
 2. Bila berkenan tolong bagikan dengan tombol share di atas.
 3. Gratis langganan artikel blog ini, silahkan klik Disini, atau masukan email disidebar yg telah disediakan

Sobat sedang membaca artikel Koleksi SMS Lebaran Idul Fitri Ku Bahasa Sunda, bila berkenan silahkan share artikel ini dengan tombol share di atas. Bila mau COPAS untuk di blog sobat, dimohon meletakkan link aktif sebagai Sumbernya dengan copy kode di bawah ini.

Related Post:

112 comments:

jhonson blog on August 28, 2009 at 10:31 AM said... Reply

pertamax
kumaha damang kang....:)

ateh75 on August 28, 2009 at 11:59 PM said... Reply

Assalamualikum..haturnuhun tos nyumpingan ka blog keluargaku syurgaku nya kang..ih blogna hebat nganggo bahasa sunda ...bade di copas ah nya kang widi nya..

jalandakwahbersama on August 29, 2009 at 10:20 AM said... Reply

Assalamu'alaikum,
Subhaanallah, bagus-bagus sekali koleksi sms lebarannya, terima kasih sudah berbagi ke kita semua.
(Dewi Yana)

andro_simar on August 29, 2009 at 1:27 PM said... Reply

sori ya sob baru sempat konfirm,, linknya dah dipasang di footer silahkan di cek,, maaf ya kelamaan kadang saya lupa sob,, :D

Nugraha on August 29, 2009 at 3:01 PM said... Reply

Halah, geuning akang teh USA (Urang Sunda Asli). Kawitna timana Kang ? Ti luhur sausap rambut, ti handap sausap dampal, bilih aya anu katajong omong... (halah hilap deui terasna mah),neda dihapunten tina samudaya kalepatan

Colections Of Internet Link on August 29, 2009 at 5:29 PM said... Reply

Ngiring urunan kanggo ki dulur ah..

Urang palidkeun kapeurih ka sagala asih, urang lokat kalepatan ku tirta ning rahmat, urang sulam kembang kanyaah ku sutra hampura. wilujeng boboran siam 1429H.

Ngaturaken wilujeng Idul Fitri 1429 H.
Nyuwun gunging pangapunten.
Mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking gusti ingkang Maha Pemurah. Amin

Luky said... Reply

Opung juga ikutan nih

Horas bah..., Selamat Idul Fitri 1430 H, molo adong pe na sala panghatai on dohot pangalaho nami, mangido ma’af ma hami, sian bagasan roha nami Pauk pauk hudali ma pago pago tarugi, Na tading taulahi, na sala ta pauli….

AndriRistiawan on August 30, 2009 at 4:01 PM said... Reply

jujur nda ngerti saya kang...
mbulet juga tuh bahasa sunda ya -_-

Kenali Dan Kunjungi Objek Wisata Di Pandeglang on August 31, 2009 at 4:43 AM said... Reply

wah, info baru lagi nih, keren sob! heheheh~~~

Berburu Dolar dengan PTC on September 1, 2009 at 8:00 AM said... Reply

Bilih aya carios anu teu katoreksa , basa teu kapirosea
tutur galur teu ka ukur , paripolah kirang merenah,
neda si hapunten , mapag boboran shiam 1430 H

heryanto on September 1, 2009 at 9:33 PM said... Reply

kang kumaha kabarna?

rachmat on September 3, 2009 at 5:11 AM said... Reply

rachmat urang sunda oge kang, ngan cicingna weh di jakarta, abdi mah sunda argentina (aya turunan gen tina) ayah jeung bunda, :D

Saung Web on September 3, 2009 at 9:00 AM said... Reply

@ para wargi : halah toseeur geuningnu peryogi di jawab... tos ah ka sakumna dulur2 bae.. hatur nuhun kanu tos pedar komentar mugi urang teu hilap ka baligeusan ngajadi

Gilang's Blog on September 9, 2009 at 9:41 AM said... Reply

bagus juga bahasanya ya....... <".">

Mlaty on September 9, 2009 at 1:03 PM said... Reply

Wah byk bgt koleksi SMS Lebarannya. Tapi..aku ga ngerti artinya apa ^^

mpang99 on September 13, 2009 at 5:07 AM said... Reply

hatur nuhun tos ngopi tina link blog simkuring

Ssung Web on September 13, 2009 at 3:13 PM said... Reply

A Semua sobat :makasih atas komen nya an selamat menjalankan ibadah puasa

Saung Web on September 13, 2009 at 3:27 PM said... Reply

@ mpang99 : hatur nuhun kidulur .. mung geuningan bade koment di blogna teh ribet pisan,

adrie on September 14, 2009 at 10:09 PM said... Reply

Hehehe..mantaps ni Kang..!
Saya punya banyak teman orang Sunda, tapi saya gak bisa bahasa Sunda..hehehe..! Lumayan, buat ngucapin Selamat Idul Fitri...

buluxcbd said... Reply

hatur nuhun kang kolek si sms na sae pisan,.,
kedah di pertahanken nya budaya urang sunda teh !!

Mengembalikan Jati Diri Bangsa on September 17, 2009 at 11:38 PM said... Reply

@ sadaya wargi2 nu tos kersa rurumpaheun ka Saung web ,,, hatur nuhun pisan.
@ buluxcbd : geuningan teu aya linkna ki dulur ??

tukangpoto on September 19, 2009 at 11:47 PM said... Reply

Aduh kalo baca yang ginian teh jadi inget masa kecil kalo lagi libur lebaran di Bandung dulu...

translate indonesia inggris on September 20, 2009 at 10:08 PM said... Reply

Met lebaran untuk para blogger semua. Mohon maaf lair batin ya,..

mpang99 on October 9, 2009 at 3:58 PM said... Reply

biasa kang saungweb ari dina blog multiply teh rada hese kedah daftar heula... :-)

guriangtujuh on April 17, 2010 at 3:01 PM said... Reply

Nuhun, inpona saé pisan. Neda widi bade dikopi pasteu

Mety Apryl,,, said... Reply

du..uwh.. sok asa janten ararisin.. abdi USA (Urang Sunda Asli) tapi tetiasa basa sunda nu merenah.. Keren lah.. Hidup USA..
turnuhun.. tos babagi elmu basana.. mugia sing janten berkah kanggo urang sadaya.. Amiin..

Anonymous said... Reply

Teu acAn boBoran seC nMbe sasih syiam tP sinareng sAsih nu saE....Ti abDi maH mEt puAsa wE nYa....taH Ke MeT LebaRan upMi toS wKtos na....hTur nuHUn sDya..Abdi USA...KanggO kaNg iBing mUgi di tamPi kUnu kWasa aMIeeeeennnn...

Kampung Inggris on August 21, 2010 at 5:30 PM said... Reply

Hatur nuhun ka adayana nutos kersa rurumpaheun ka ieu blog

Anonymous said... Reply

ngiring nyedoott

Blog Atiw on September 6, 2010 at 11:41 AM said... Reply

Saya juga perlu .. duh sae pisan..

adibey on September 6, 2010 at 10:45 PM said... Reply

nu ieu rada mantap pisan

hatur nuhun kang...

SMS Lebaran on September 6, 2010 at 11:02 PM said... Reply

@ Ki dulur : sok dikeot we lah hehe

Tresna said... Reply

sampurasun...
hatur nuhun kang... sae pisan...

Ahmadsyah on September 7, 2010 at 1:15 PM said... Reply

waduh hatur nuhun kang sim kuring enya ge urang sunda da ari ngareka bahasa mah teu tiasa ...mungtiasa nyarios standar wae....tapi gening alhamdulilah aya didieu nyungkeun abdi nya kango sms ke waktosna....sae pisan artikelna da upami kenging sms anu panjang sareng di reka reka teh simkuring mah sok bingung ngawalerna makanm waktos kango konsep...heheheh nuhun ah ...permios...

deni said... Reply

Ngiring copas Kang. Hatur nuhun.

Rasiman Handy on September 11, 2010 at 8:01 PM said... Reply

Hatur nuhun tulisanna, abdi peryogi pisan

thomas sabo charms on November 6, 2010 at 2:18 PM said... Reply

Whenever wandering thomas sabo charms in a very wintry thomas sabo jewellery wonderland totals some sparkle thomas sabo uk to any eyes, and even memories thomas sabo rings of any big day thomas sabo watch to the fields makes a thomas sabo watches grin on your face, or thomas sabo wholesale simply the original thomas sobo bracelets snowflakes of the weather sabo jewellery build someone feel like thomas charm bracelets a baby when, a perfect gift idea is thomas sabo rings correct on you- Snowflake thomas sabo watch earrings. Snowflake thomas sabo watches bracelets, hooks and pendants arrive thomas sabo wholesale lots of types. There may for thomas sobo bracelets certain a single i mean the ideal section for you, above thomas sabo charm all, to one's special someone.New discovery a couple of snowflake rendering it a real ideal bracelets focus?

Blog Atiw on November 14, 2010 at 9:49 PM said... Reply

Wah dah mulai mau kirim2 sms lebaran lagi nih

Iklan Baris Gratis on November 14, 2010 at 9:52 PM said... Reply

Sekarang perlu lagi nih untuk kirim2 selamat Idul Adha..

Saung Web on November 14, 2010 at 9:54 PM said... Reply

@ sobat2 : Makasih atas kunjungannya.. sekarang dah mau Idul Adha.. sok ah bilih peryogi.. hehe

bahasa sunda on February 2, 2011 at 2:14 AM said... Reply

yang ga ngerti bahasa sunda bisa cek kamus sunda versi online di sini http://www.kamusbahasasunda.com/

Nikmaya John on March 14, 2011 at 7:55 AM said... Reply

Ngikut baca-baca gan,,,,

Perawatan Wajah on June 11, 2011 at 5:08 PM said... Reply

makasih mas info mengenai smsnya

Naruto Characters on June 11, 2011 at 5:11 PM said... Reply

thanks for your tips

Jasa Seo on June 11, 2011 at 5:15 PM said... Reply

good job mas

Travis Porter on June 11, 2011 at 5:19 PM said... Reply

ok thanks mas atas infonya

harga blackberry on June 11, 2011 at 5:29 PM said... Reply

salam kenal mas

Ade Fr on June 15, 2011 at 7:13 PM said... Reply

Informasinya unik mas, bisa dikunjungi ini pas musimnya lebaran. Ditambahin lagi dong koleksinya biar semakin banyak mau pilih yang mana.

ade roeslan said... Reply

ade roeslan ; nuhun pisan..

Anonymous said... Reply

lisan nu kedal teu kendat nyalahan, tingkah mah palika ngajadi dosa.... haturan wilujeng boboran shiyam 1 syawal 1432 H... neda dihapunten samudaya kalepatan lahir tumekaning batin...

soers thea said... Reply

lisan nu kedal teu kendat nyalahan, tingkah mah palika ngajadi dosa.... haturan wilujeng boboran shiyam 1 syawal 1432 H... neda dihapunten samudaya kalepatan lahir tumekaning batin...

arya on August 26, 2011 at 10:39 AM said... Reply

hatur nuhun kang sae pisan sms lebaran na, nuhun ijin copas kang..

Anonymous said... Reply

mantap kang,hatur nuhun yak...

Anonymous said... Reply

Sararae pisan SMS na, janten bingung bade nganggo nu mana hehehe

amienf on August 30, 2011 at 12:31 PM said... Reply

bagus dan keren,..
aku copy tadi, hehehe..
maklum sundaku pas pasan
:D
salam kenal yah

music improvisation on December 5, 2011 at 2:22 PM said... Reply

ada software ny gak buat itu??

Online Shopping Stores on December 25, 2011 at 10:39 PM said... Reply

mantabb.. kreatif!!

obat herbal gagal ginjal on January 27, 2012 at 11:13 AM said... Reply

hatur nuhun kang,,janten bingung bade milih nu mana,,ah sadayana we nya,,supados benten smsna ka tiap jalmi teh..hehe

jelly gamat on January 27, 2012 at 11:14 AM said... Reply

mantap pisan kang..
hatur nuhun..

obat herbal kanker payudara on January 27, 2012 at 11:16 AM said... Reply

bahasa sunda mah karaosna teh benten,,

gambar aneh on February 6, 2012 at 10:27 PM said... Reply

unik, kreatif, dan menarik..

obat kanker usus on June 20, 2012 at 1:31 PM said... Reply

saat nya ngoleksi ni

obat kelenjar getah bening on June 20, 2012 at 1:31 PM said... Reply

thanks ya

obat infeksi saluran kemih on June 20, 2012 at 1:32 PM said... Reply

nyimak ya gan

hotel semarang on July 20, 2012 at 10:20 AM said... Reply

bisa di pakai nih untuk lebaran bulan depan. hehehe

security services on July 20, 2012 at 10:21 AM said... Reply

bahasanya tidak mengerti. hehehe

armstrong indonesia on July 20, 2012 at 10:24 AM said... Reply

Luar biasa idenya. hahahha

Numz on July 21, 2012 at 3:21 AM said... Reply

ga tau itu artinya apa

taschanel.com on July 29, 2012 at 1:19 AM said... Reply

Bagus sms nya

pusat ace maxs on August 7, 2012 at 1:16 AM said... Reply

mantap pisan euy , hatur nuhun kang admin ku abdi badi di save dina handphone

Dheirmy.blogspot on August 14, 2012 at 11:17 AM said... Reply

IEU URANG SUNDA SADAYANA.....?

Dheirmy.blogspot on August 14, 2012 at 11:18 AM said... Reply

IEU URANG SUNDA SADAYANA.....?

SMS Idul Fitri on August 14, 2012 at 12:32 PM said... Reply

@pusat ace maxs:Mangga di cobian haha

cara pemesanan xamthone plus on August 14, 2012 at 4:07 PM said... Reply

nuhun kang kanggo infona

Ojak Firmansyah on August 15, 2012 at 8:49 PM said... Reply

pribados rumaos urang sunda tulen, mung pami ngareka basa kirang paos, komo pami anu matak nyeredet kana manahmah,yu ah urang mumule basa sunda teh ......

acill saputra on August 18, 2012 at 4:12 AM said... Reply

nuhun akang geninggan bhsa sunda teh seer keneh

Anak Muda on August 18, 2012 at 12:21 PM said... Reply

wuidih mantabs nih bisa sms ria sama orang2 sunda.thx ya

b3etnik on August 18, 2012 at 2:23 PM said... Reply

NUHUN parantos share, ka anggo pisan :-bd

andri on August 18, 2012 at 7:49 PM said... Reply

kang hatur nuhun kaleresan wengi ayna nju malam takbiran ..
ijin share sreng ijin copas ya kang,,!! :D

aqilla mufida on August 18, 2012 at 11:23 PM said... Reply

ayak ayak wae kang

Agus on August 22, 2012 at 6:46 PM said... Reply

Waduuhh, keren banget kayaknya, sayang sy tidak spenuhnya mngerti kang, pengen bgt bisa bhs sunda, sy saran ya kang, skalian ditranslit ke bhs indo kang, jadi semua org bisa ngerti... hehe
nuwun, agus

Obat Herbal Jantung on September 5, 2012 at 8:43 PM said... Reply

waduh mani seer pisan kang eta smsna!!!
tapi hebat lakh

Obat Herbal Leukimia on September 5, 2012 at 8:45 PM said... Reply

sae kacida kang . . .!!!
jadi inget ka leumbur

hebring pisan pokona mah

Terapi Ion Elektrik on September 6, 2012 at 12:40 PM said... Reply

Nice share broo.. :D


Terapi Ion Elektrik Rendam Kaki Detox
Peluang Usaha Rumahan
Terapi Ion
Manfaat Terapi Ion Elektrik
Terapi Ion Elektrik
Terapi Kesehatan Murah
Peluang Usaha Modal Kecil

Informasi Berita Bola Terbaru di sambil-santai.com on September 6, 2012 at 2:36 PM said... Reply

kunjungan pertama di siang hari hehehe

Deni Thea on July 8, 2013 at 8:24 PM said... Reply

aduh sarae pisan abdi jadi lier milihna ah bade di kopay we sadayana

agus herbal on July 11, 2013 at 11:16 AM said... Reply

bagus juga bahasanya ya

hanafiah on July 11, 2013 at 11:16 AM said... Reply

mantabb.. kreatif!!

yadi on July 11, 2013 at 11:17 AM said... Reply

nu ieu rada mantap pisan

hatur nuhun kang...

nenden on July 11, 2013 at 11:17 AM said... Reply

unik, kreatif, dan menarik. mantab.,.,

Tutorial Web Design Indonesia on July 16, 2013 at 8:49 PM said... Reply

aduh ieu hartosna naon kang?
saya kurang ngerti hehehe
aya translatena teu? :P

Dunia Internet on July 23, 2013 at 5:06 AM said... Reply

Makasih banyak ya mas gan
Dunia Internet
DP BBM
Gambar Lucu
Wallpaper Lucu
Kata Kata Motivasi

pembesar penis on July 23, 2013 at 10:03 AM said... Reply

bagus banget gan

repair laptop on July 31, 2013 at 2:14 PM said... Reply

sms nya bagus :D Cara memperbaiki Blue ScreenCara Mudah Memperbaiki Laptop Hang

suplier tali rafia on August 4, 2013 at 8:58 PM said... Reply

sae pisan ujang mangga terasken postingan ku bahasa sunda

Ida Riani on August 7, 2013 at 10:26 AM said... Reply

Hatur nuhun

obat sakit asam lambung on August 20, 2013 at 10:30 PM said... Reply

terima kasih atas artikelnya ya
bermanfaat sekali

obat pelangsing on August 26, 2013 at 2:26 PM said... Reply

makasih bnyk atas informasinya :D

obat hepatitis on August 31, 2013 at 7:41 AM said... Reply

thanks udh share informasinya ya.
sukses trus

obat pelangsing badan on September 6, 2013 at 8:59 AM said... Reply

hatur nuhun pisn kang

badut on October 16, 2013 at 7:04 AM said... Reply

salam kenal nih dari om badut

jaket on December 14, 2013 at 9:28 PM said... Reply

postingan yang bagus. thank

Jual Frame Kacamata on August 23, 2014 at 6:35 AM said... Reply

terimakasih gan

jual frame kacamata

Rino Wijaya on November 8, 2014 at 2:55 PM said... Reply

This paper is so nice and interesting to note, as the writing is on the website saatnya that discusses the kata kata galau, bisnis online and many other interesting posts.

obat radang telinga on November 29, 2014 at 9:34 AM said... Reply

@jhonson blog: waduh ane kebisan pertamak telak gan :D

alat pembesar payudara on November 30, 2014 at 7:24 PM said... Reply

INFO LENGKAP KESEHATAN KECANTIKAN KEPERKASAAN KEJANTANAN DAN KEWANITAAN :

boneka full body
obat pembesar penis
alat pembesar penis
obat perangsang wanita
proextender
obat gemuk
minyak lintah
obat pelangsing badan
alat pembesar payudara
obat pembesar payudara
cream pembesar payudara
cream pemutih badan
cream pemutih wajah
obat pemutih badan
pemutih ketiak
obat penghilang jerawat
pemerah bibir
cream pelangsing badan
obat perapat vagina
peninggi badan
perontok bulu
penghilang stretch mark
penumbuh rambut
penghilang bekas luka
pembesar pantat
vimax oil
black mamba
celana vakoou
celana hernia
viagra
neosize
vimax asli
cobra oil
klg
obat penghilang tatto
cara memperbesar payudara

udarino on December 24, 2014 at 10:21 PM said... Reply

I've been meaning to write something like this on my own web site kata kata cinta and now you have given me the idea to write, thank you

Passbeemedia Apple Ibeacon on January 1, 2015 at 10:45 AM said... Reply

You could post on the looks of the blog. You may pencil in it's important . Your blog knowledge shall raise your payments.

pakar seo on March 28, 2015 at 10:55 PM said... Reply

I love being able to read the news on this website, I would often visit and I hope you can visit my website too, thank you

Jual Jaket Semi Kulit on April 2, 2015 at 7:53 AM said... Reply

SMS lebaran selalu banyak diminati oleh banyak orang menjelang lebaran. Thanks ya, dah dapat di sini banyak.

kata kata mutiara on April 5, 2015 at 1:45 PM said... Reply

artikel yang saya baca ini sangat menarik dan saya sangat suka membacanya. terima kasih

gogon on January 20, 2016 at 11:45 AM said... Reply

hahaha lucu lucu, boleh nih buat lebaran taun depan.... ane save gan di notepad.....

Apa Komentar Anda..?

Langganan Artikel

Artikel Gtais : :

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

 

Copyright 2008 All Rights Reserved Revolution Two Church theme !, Converted into Blogger Template by Bloganol dot com ! Modified by Saung Web ! , On Blogger